การตัดสินใจแก้ปัญหา เมื่อเกิดปัญหาเรื่องเพศ

การตัดสินใจเรื่องที่มีความสำคัญมาก ๆ ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ หรือประสบความล้มเหลว
ในการตัดสินใจด้วยตัวเอง หรือเรื่องที่เป็นปัญหา ไม่สามารถหาทางแก้ไขเองได้ อาจทำให้เกิดความรู้สึกสับสน ท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี ควรปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนดังนี้
1. ตั้งสติ (Be Conscious) ไม่ควรตัดสินใจทำอะไรลงไปในขณะที่จิตใจยังคง ควรตั้งสติให้ดีเสียก่อน ทำใจให้สงบนิ่ง ปล่อยจิตใจให้ว่างเปล่า แต่หากไม่สามารถทำจิตใจให้ว่างเปล่าได้ยังคงคิดวนเวียนอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้น ก็ออกไปทำกิจกรรมอย่างอื่น เช่น การเล่นกีฬา พบปะเพื่อนฝูง ทำงานอดิเรก เป็นต้น หากคุณต้องตกอยู่ในสภาวะของการเป็นเหยื่อ หรือมีการถ่ายคลิปหลุดเกิดขึ้น คุณต้องตั้งสติก่อนทำทุกอย่าง
2. คิดหาสาเหตุ (Find for a reason) เมื่อตั้งสติได้แล้ว ให้พิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นว่า
เกิดจากสาเหตุใด หากปัญหานั้นเกิดจากความผิดพลาดของตนเอง ไม่ควรไปโทษผู้อื่น ก็ควรยอมรับ เพราะจะช่วยให้เรารู้ถึงสาเหตุของปัญหานั้นได้อย่างแท้จริง
3. มองโลกในแง่ดีโดยเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออก (Positive Thinking) ไม่ควรกลัว
ที่จะเผชิญกับปัญหา ควรคิดอยู่เสมอว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออก เพียงแต่ ทางออกนั้นอาจจะเป็นอย่างที่เราต้องการหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดก็ตาม แต่เราก็ควร ต้องยอมรับและเผชิญหน้ากับผลที่จะเกิดขึ้น อาจจะใช้ได้กับคําพูดที่ว่า “เป็นไงก็เป็นกัน” หรือบางคนอาจปลอบใจตัวเองด้วยการผ่อนคลาย เลยใช้คลิปหลุดเพื่อลดความเครียด และอาจใช้คลิปหลุดเพื่อบรรเทาความวิตกกังวล
4. หาที่ปรึกษา (Find a Consultant) เมื่อเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เอง ก็จำเป็นต้องหา
ที่ปรึกษาที่สามารถช่วยเราได้ แต่บางปัญหา ที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญซึ่งเพื่อนไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ ก็จำเป็นต้องปรึกษาพ่อแม่หรืออาจ ขอคำปรึกษาจากแหล่งบริการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานบริการให้คำปรึกษา ฮอตไลน์ (Hotline) และออนไลน์ (Online) อยู่หลายหน่วยงาน
5. ยอมรับผล (Accept for the results) และเก็บไว้เป็นประสบการณ์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและยอมรับผลของปัญหานั้น ไม่ว่าผลที่ออกมาจะดีหรือไม่ก็ตาม เปลี่ยนความเครียด ความทุกข์ใจให้เป็นกําลังใจในการต่อสู้และเผชิญหน้ากับผลที่เกิดขึ้น เก็บไว้เป็นบทเรียนเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าปัญหานั้น เกิดจากอะไรก็ควรระมัดระวังตัวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีก สมมุติว่าคุณเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วถ่ายคลิปหลุดไว้ คุณต้องยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ สิ่งที่ทำได้คือต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก